Bina Güçlendirme Sistemleri

Yapısal Tamir Harcı CARBONSAFİX 410

Çimento Esaslı Yapısal Tamir Harcı
Yapısal Dolgu Tamir Harcı Elyaf Katkılı

Carbonsafix 410, çimento esaslı, kuvarts agregalı, fiber ve polimer takviyeli karbonasyona karşı dayanıklı, yüksek mukavemetli tiksotropik yapısal tamir harcıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Görünüm: Klorür ve toksik maddeler içermeyen, çimento bazlı hidrolik bağlayıcı ve
sentetik elyaftan oluşan gri kullanıma hazır toz
Partikül Boyutu: 0 – 2 mm Kuru
Birim Ağırlık: 2000±50 kg/m³
Çalışma Süresi: 20ºC’de 45 dakika
Basınç Mukavemeti: EN 1542 (28 gün) >60 N/mm²
Eğilme Mukavemeti: EN 1542 (28 gün) >8 N/mm²
Yapışma Mukavemeti: (28 gün) >2 N/mm²
– Bu değerler +23±2ºC sıcaklık ve %50±5 bağıl nemli ortam koşulları için verilmiştir.