Bina Güçlendirme Sistemleri

CARBONSAFİX 420 İnce Tamir Harcı

Düzeltme Bitirme Tamir Harcı (İnce Agregalı)

Carbonsafix 420, çimento esaslı, kuvars agregalı, fiber ve polimer takviyeli, karbonasyona karşı dayanaklı, yüksek mukavemetli yapısal yüzey bitirme ve düzeltme harcıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Görünüm: Gri
Partikül Boyutu: 0 – 0,4 mm
Basınç Mukavemeti: EN 1542 (28 gün) >30 N/mm²
Eğilme Mukavemeti: EN 1542 (28 gün) >7 N/mm²
Yapışma Mukavemeti: (28 gün) >1 N/mm²
– Bu değerler +23±2ºC sıcaklık ve %50±5 bağıl nemli ortam koşulları için verilmiştir.