Bina Güçlendirme Sistemleri

Grout Harcı CARBONSA GROUT 401

Grout Akışkan Grout Harcı
Çimento esaslı, polimer takviyeli,yüksek akıcılık özelliğine sahip, büzülme yapmayan, yüksek mukavemetli, kendiliğinden yerleşen grout harcıdır.
TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Renk : Gri toz
Yoğunluk (taze harç) : 2,10-2,35 kg/dm³
Basınç Dayanımı : 1 gün 20-50 N/mm²
Basınç Dayanımı : 28 gün 50-90 N/mm²
Eğilme Dayanımı : >8 N/mm²
Kullanma Süresi : +20°C’de / 30 dakika
Uygulama Kalınlığı (min/max) : 10 mm / 50 mm
Uygulanacak zemin sıcaklığı : +5°C / +30°C
Kullanma Süresi : 30 dk. (+20°C)
Üzerinde Yürünebilme : 24 saat (+20°C)
Tam kürlenme süresi : 28 gün (+20°C)
Yangına Tepki : A1
-Bu değerler +23±2ºC sıcaklık ve %50±5 bağıl nemli
ortam koşulları için verilmiştir.